""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

HOMEPAGE, REGISTREREN EN INLOGGENEN

Taal

Via [icoon Nederlandse vlag] en [icoon Engelse vlag] kunt u wisselen tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige versie van StamboomNederland.

With [icon Dutch flag] and [icon English flag] it is possible to switch between the Dutch and English text version of StamboomNederland.

Registreren

Om voor de eerste maal toegang te krijgen tot StamboomNederland dient u zich op de homepage met behulp van de knop Registreren aan te melden als nieuwe gebruiker. Aan de registratie en het gebruik van het standaardpakket van StamboomNederland (dat automatisch aan alle nieuwe gebruikers wordt toegekend) zijn geen kosten verbonden. Met dit standaardpakket bent u in staat om reeds bestaande (al dan niet voltooide) stambomen als Gedcom-bestand te importeren en te archiveren. Daarmee wordt voldaan aan de hoofdtaak van StamboomNederland: het duurzaam bewaren van genealogische informatie. Het vormt als e-Depot als het ware de digitale tegenhanger van de in boekvorm gepubliceerde genealogieën in de bibliotheek van het Centraal Bureau voor Genealogie. In aanvulling op de depotfunctie biedt StamboomNederland een online platform waar onderzoekers aan een stamboom kunnen werken en de gegevens in hun gearchiveerde database kunnen wijzigen. Indien gewenst kunt u nadat u bent ingelogd het standaardpakket via de knop Profiel tegen betaling uitbreiden met allerlei extra’s (zie zie de helptekst aldaar).

Registreren hoeft maar één keer. Het ingevulde e-mailadres is en blijft uw inlognaam, zelfs wanneer u in de loop van de tijd een ander e-mailadres krijgt. Nadat u uw gegevens hebt ingevuld en op de blauwe knop Registreren hebt geklikt, krijgt u op het door u opgegeven e-mailadres een bevestiging van de registratie met daarbij een automatisch gegenereerd wachtwoord dat u nodig heeft om in te loggen op StamboomNederland. U kunt er voor kiezen om het automatisch gegenereerde wachtwoord te blijven gebruiken, maar u heeft na de registratie ook de mogelijkheid om dit wachtwoord te wijzigen via de knop Profiel, die verschijnt zodra u bent ingelogd (zie de helptekst aldaar). Vindt u het automatisch gegenereerde wachtwoord te moeilijk om te onthouden, dan is het verstandig om uw wachtwoord meteen te wijzigen zodra u bent ingelogd!

Inloggen

Bent u al geregistreerd, dan komt u via de knop Inloggen terecht op de inlogpagina. U kunt daar inloggen onder opgave van uw e-mailadres en uw wachtwoord. Let op: het e-mailadres en het wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig. U dient ze tijdens het inloggen dus op precies dezelfde manier in te voeren als tijdens de registratie. Daarnaast kan bij het ‘kopiëren en plakken’ van het wachtwoord een extra spatie worden meegenomen. Dat kunt u controleren door na het plakken de stippen/sterren te tellen in het wachtwoordveld. Dat moeten er 10 zijn. Staan er 11, dan is de laatste stip/ster de extra meegekomen spatie en dient u die voor het inloggen te verwijderen. U kunt het meekomen van de extra spatie voorkomen door het wachtwoord heel zorgvuldig te selecteren voordat u het kopieert.

Nadat u bent ingelogd kunt u StamboomNederland via de knop Uitloggen verlaten. Als u bij het verlaten van uw computer niet zelf uitlogt, zult u na enige tijd automatisch worden uitgelogd. U ziet dan nog wel het scherm waarin u het laatst aan het werk was, maar zodra u op één van de knoppen in dat scherm klikt wordt u terug geleid naar het inlogscherm. Op die manier wordt voorkomen dat andere mensen onder uw inloggegevens in StamboomNederland kunnen werken wanneer u vergeet uit te loggen op een publieke computer.

Wachtwoord vergeten

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u via de knop Wachtwoord vergeten op de inlogpagina in het scherm Wachtwoord vergeten uw bij ons bekende e-mailadres opgeven. Nadat u op de knop Wachtwoord sturen hebt geklikt, ontvangt u onmiddellijk op dit e-mailadres een nieuw wachtwoord. Vanuit het scherm Wachtwoord vergeten bereikt u via de knop Inloggen het inlogscherm, alwaar u met uw nieuwe wachtwoord kunt inloggen.

Contact

Via de knop Contact kunt u contact opnemen met StamboomNederland. Maak bij voorkeur gebruik van het daartoe bestemde contactformulier en probeer uw vraag en/of opmerking zo kort en duidelijk mogelijk te formuleren. Heeft u vragen over de werking van het programma, dan is het raadzaam om eerst de Help en de Veelgestelde vragen te raadplegen. Daarnaast kunt u met uw vragen ook terecht op de Google discussiegroep over StamboomNederland (http://groups.google.nl/group/stamboomnederland).

Help

Via de knop Help komt u bij de help-functie van StamboomNederland terecht.

Zoeken

Via de knop Zoeken op de homepage van StamboomNederland kunt u aan de hand van voornamen, achternamen, patroniemen of aliassen zoeken binnen alle openbare databases in StamboomNederland.

Project beginnen

Via de knop Project beginnen wordt uitgelegd hoe u in StamboomNederland een project kunt opstarten.

Gedcom

Via de knop Gedcom wordt algemene informatie gegeven over het importeren van Gedcom- en XML-bestanden in StamboomNederland. Nadat u bent ingelogd kunt u via de bijbehorende helpteksten nagaan welke stappen u precies moet nemen om Gedcom- en XML-bestanden te importeren.

Onderzoek beginnen

Via de knop Onderzoek beginnen wordt uitgelegd hoe u genealogisch onderzoek kunt verrichten.

Nieuwsbrief

Via de knop Nieuwsbrief krijgt u informatie over de nieuwsbrief van het Centraal Bureau voor Genealogie, waarmee u op de hoogte wordt gehouden van alle ontwikkelingen met betrekking tot StamboomNederland. Om deze nieuwsbrief te ontvangen, hoeft u geen geregistreerde gebruiker van StamboomNederland te zijn.

Over

Onder de link Over vindt u in het kort informatie over StamboomNederland.

Gebruiksvoorwaarden

Onder de link Gebruiksvoorwaarden vindt u de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op StamboomNederland. Zodra u na uw registratie voor de eerste keer inlogt in StamboomNederland, krijgt u de vraag of u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden. Gaat u niet akkoord, dan wordt u de toegang tot StamboomNederland ontzegd.

Privacy

Onder de link Privacy vindt u informatie over hoe in StamboomNederland met gegevens van levende personen wordt omgegaan.

Veelgestelde vragen

Onder de link Veelgestelde vragen vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen met betrekking tot de werking van StamboomNederland.

Wensen

Onder de link Wensen vindt u een overzicht van de toevoegingen en verbeteringen die gepland zijn voor een volgende release van StamboomNederland. Via de knop Contact kunt u met behulp van het contactformulier aangeven welke toevoegingen en verbeteringen u graag terug wilt zien. Hoe snel de toevoegingen en verbeteringen kunnen worden verwerkt, hangt af van de technische haalbaarheid en de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen.

Verborgen Verleden

Op de homepage van StamboomNederland vindt u tevens informatie over de NTR-serie Verborgen Verleden en over het Stamboomboek dat bij deze serie verschijnt. Het Centraal Bureau voor Genealogie is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van zowel de serie als het boek.