Privacy

In het Reglement en voorwaarden gebruik website StamboomNederland is opgenomen dat de gebruiker zich bij het toevoegen van materiaal aan StamboomNederland aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens moet houden. Dit betekent dat hij in StamboomNederland geen persoonsgegevens van levende personen openbaar mag maken zonder toestemming van betrokkenen.

Heeft een gebruiker zonder uw toestemming gegevens over uw persoon openbaar gemaakt, neem dan eerst met deze gebruiker contact op via het aan zijn werkruimte gekoppelde e-mail adres. Leidt dit contact met deze gebruiker niet tot een bevredigende oplossing, neem dan contact op met het Centraal Bureau voor Genealogie. Dit zal vervolgens de betreffende gebruiker benaderen en vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Als deze gebruiker hier geen gehoor aan geeft zal het Centraal Bureau voor Genealogie het project waar deze informatie zich in bevindt uit StamboomNederland verwijderen.